PYP ile öğrencilerin düşünen ve eleştirebilen,aynı zamanda

insanların düşüncelerine ve tecrübelerine saygılı,farklılıklara duyarlı,insanlık değerlerinin bilincinde,yerel ve küresel konularda bilgili ve yaşam boyu öğrenmeyi hadefleyen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Erken çocukluk döneminde PYP çocukların kendilerini çevreleyen sosyal ve fiziksel dünya ile ilgili tecrübelerden anlam çıkaracağı aktif bir öğrenme yaklaşımını savunmaktadır.

    PYP öğrenci profilinde cocuğun aşağıdaki özelliklere sahip olması hedeflenir:

-Araştıran-Sorgulayan

-Düşünen

-iletişim kuran

-Riski göze alan

-Bilgili

-İlkeli

-Duyarlı

-Açık Görüşlü

-Dengeli

-Dönüşümlü Düşünen

Scroll to Top