Türkçe dil etkinlikleri çocuğun zihinsel gelişiminde de etkilidir.  

 

Çocuklar belli konularla ilgili düşüncelerini açıklarlar. Olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurarlar.

Bellikavramları kullanmayı öğrenirler.

Gözlem yapma ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.

 

Türkçe dil etkinliklerinde çocuklar belli durumlarla ilgili duygularını sadece sözel ifadelerle değil vücut hareketlerini, jest ve mimiklerini kullanarak da ifade ederler.

 

Yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı bulurlar, böylece psiko-motor becerileri de desteklenir

 

Scroll to Top