Makaleler

Fen ve Matematik Atölyesi

Çocukların en iyi öğrenme yolu oyundur. Biz de kavram materyallerini kullanarak dokunmalarını, hissetmelerini, düşünmelerini ve soru sormalarını sağlıyoruz. Asrın Dragos Anaokulun’da çocuklar Matematik ve Fen atölyesinde yapılan deneyler, bulunan kitaplar ve kullanılan araştırma malzemeleri ile çocuklarımızın yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlıyoruz. Asrın Dragos  Anaoklu'nda çocuklar Fen ve matematik atölyesinde; 

• Matematiksel kavramları öğrenirler.
• Nesneler ile sayıları öğrenirler.
• Problem çözmeyi öğrenirler.

• Soru sormayı mantık yürütmeyi öğrenirler.
• Araştırmayı ve keşfetmeyi öğrenirler.
• Duyuları gelişir.
• Neden nasıl ve niçin sorularını sormayı öğrenirler.
• Merak duyguları gelişir.

 

Müzik Atölyesi 

Çocuklar aslında öğrenmesi, kavraması zor olan pek çok bilgi ve beceriyi müzik etkinlikleri sayesinde çok daha kolay öğrenebilirler. Bu çalışmalar ile çocuklar yeni bir şey öğrendiklerini fark etmeden, eğlenerek, oynayarak öğrenirler. Asrın Dragos Anaokulunda Çocuklar Müzik Atölyesin’de ;

-  Duygusal yönden rahatlar; güvensizlik, çekingenlik, saldırganlık, korku gibi olumsuz duygu ve davranışlar, müziğin etkisiyle olumlu duygu ve davranışlara dönüştürülebilir.

 

İngilizce Eğitimi

· Bilimsel araştırmalara göre erken yaşta öğrenilen yabancı dil çocuğun matematik, ana dili ve sosyal bilgiler alanlarında da başarılı olmalarını sağlıyor.

· Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk çevresindeki olayları algılamada daha üst düzey başarı gösteriyor, kişisel alanda da farklılıklara anlayışlı, saygılı ve hoşgörülü yaklaşıyor. 

Bu olumlu görüşler düşünülerek Asrın Dragos Anaokulun’da haftada 5 gün İngilizce dersi verilmektedir.

 

Bilgisayar Eğitimi

Okul öncesi dönemde bilgisayar, özellikle el-göz koordinasyonuna büyük katkı sağlayabilir(farenin kullanımı, boyama, çizim çalışmaları vb.), el becerisini geliştirir.
2- Dikkatini yoğunlaştırmada güçlük çeken aşırı hareketli çocuklar ilgi çekici bir program karşısında daha uzun süre kalabilirler. Bu nedenle bilgisayar kullanımı, çocuğun dikkatini yoğunlaştırmasına yardım ederek eğitime katkı sağlayabilir.
3- Çocuk günlük yaşamında ve eğitimi sırasında öğrendiği pek çok kavramı bilgisayar oyunları ile pekiştirebilir.
4- Bilgisayar oyunlarında yer alan ve hızlı bir şekilde karar vermeyi gerektiren problemler, çocukta problem çözme becerisinin gelişmesine katkıda bulunabilir.

 

Drama

Eğitimde dramanın amacı,öğrencinin yaratılıcığını harekete geçirmek, kendini ifade edebilmesini sağlamak, kendini tanımasına ve yaşamı çok yönlü algılamasına yardımcı olmak, ifade gücünü arttırmaktır. Çocuğun sosyal gelişimi açısından dramanın önemini şöyle ifade edebiliriz; Çocuk etkinlikler sayesinde çevresinde olup bitenleri daha iyi anlamaya başlar. Ayrıca çocuğun sosyal ilişkilerde başarılı olabilmesi için sadece kendine güvenmesi yetmez bunun yanında başkalarına da güvenmelidir.

 

Mental Aritmetik

Zihinsel işlem sistemi çocuklarda;

•Dikkat ve odaklanmayı arttır,

•Analitik düşünce özelliklerini geliştirir,
•Yaratıcılığını arttırır,
•Algılama kapasitesini güçlendirir,
•Sorun çözme yeteneğini geliştirir,
•Özgüvenini geliştirir,
•Hızlı ve doğru hesap yapmasını sağlar,
•Hızlı ve doğru karar vermesini sağlar,
•Temel sayı sistemini çok daha hızlı ve keyifle anlamasını sağlar,
•Neden sonuç ilişkini geliştirerek matematiksel zekâsını geliştirir,
•Daha güçlü görsel, işitsel, duygusal zekâya sahip olmasını ve hayal gücünün gelişmesini sağlar, 

 

Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki dünya tarihinde yaşayan az sayıda liderin beyninin hem sol hem de sağ bölümü aynı anda senkronize çalışarak uyumlu bir düşünce sistemine sahip olmuştur.
İşte bu uyum ve senkronizasyon çocuklara liderliği ve başarıyı getirerek diğerlerinden farklı olarak birkaç adım öne geçmeyi sağlamaktadır.
İnsan zekâsının gelişimi 7 yaşına kadar  %75 oranında tamamlanmaktadır. Bu nedenle çocuklarımız için yapacağımız eğitim planını bu orana göre düzenleyerek onların gelişimine büyük katkı sağlamak bizim için en önemli görev olacaktır.

 

Bale

Bale eğitimi ve öğretimi çocukların bedensel, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. 
Çocuklar bale yaparken kendi bedenlerini tanımayı, keşfetmeyi, kontrol etmeyi, müzik eşliğinde dillerini, jest ve mimiklerini kullanmayı öğreniyorlar. Çocuğumuzun bedensel ve zihinsel gelişiminin üzerine bir eğitim anlayışını benimsemek mümkün değildir. Her şeyin bir zamanı, her adımın ve her hareketin çocuğun bilimsel gelişimine göre bir sırası vardır. 

 

Proje Çalışmaları

Yaşamın sihirli yılları olarak adlandırılan bu dönemde çocuklar sosyalleşme becerisini grup çalışmaları yoluyla edinebilmektedirler. Dolayısıyla grup çalışmalarını ve işbirliği ile öğrenmeyi içine alan proje yaklaşımı okul öncesi dönemde büyük önem taşımaktadır.

 

 

 

Scroll to Top