Çocukların en iyi öğrenme yolu oyundur. Biz de kavram materyallerini kullanarak dokunmalarını, hissetmelerini, düşünmelerini ve soru sormalarını sağlıyoruz. Asrın Dragos Anaokulun’da çocuklar Matematik ve Fen atölyesinde yapılan deneyler, bulunan kitaplar ve kullanılan araştırma malzemeleri ile çocuklarımızın yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlıyoruz. Asrın Dragos  Anaoklu'nda çocuklar Fen ve matematik atölyesinde; 

• Matematiksel kavramları öğrenirler.
• Nesneler ile sayıları öğrenirler.
• Problem çözmeyi öğrenirler.

• Soru sormayı mantık yürütmeyi öğrenirler.
• Araştırmayı ve keşfetmeyi öğrenirler.
• Duyuları gelişir.
• Neden nasıl ve niçin sorularını sormayı öğrenirler.
• Merak duyguları gelişir.

Scroll to Top