Yaşamın sihirli yılları olarak adlandırılan bu dönemde çocuklar sosyalleşme becerisini grup çalışmaları yoluyla edinebilmektedirler. Dolayısıyla grup çalışmalarını ve işbirliği ile öğrenmeyi içine alan proje yaklaşımı okul öncesi dönemde büyük önem taşımaktadır.

Scroll to Top