Eğitimde dramanın amacı,öğrencinin yaratılıcığını harekete geçirmek,kendini ifade edebilmesini sağlamak,kendini tanımasına ve yaşamı çok yönlü algılamasına yardımcı olmak,ifade gücünü arttırmaktır. Çocuğun sosyal gelişimi açısından dramanın önemini şöyle ifade edebiliriz:Çocuk etkinlikler sayesinde çevresinde olup bitenleri daha iyi anlamaya başlar.Ayrıca çocuğun sosyal ilişkilerde başarılı olabilmesi için sadece kendine güvenmesi yetmez.Bunun yanında başkalarına da güvenmelidir.

Scroll to Top